Редок видео клип на Денијевците, во моја „режија“, од времето кога тие сеуште не беа афирмирани.