Прва игра со митскиот видеогејм лик Марио во главната улога. Класика, оригинално објавена во 1981 од компанијата Nintendo. Ја утепуевме од играње на Комодоре. Како и сите успешни видео игри, и оваа доживеа разни продолженија и преработки. Клик на екранот за старт, контроли на тастерите: ←, ↑, →, ↓ и space за рипање. Почекајте да се вчита играта.