Жабчето кое ја преминува улицата. Една од најбитните класики! Оригинално издадена од компанијата Konami во 1981, играта доживеа повеќе продолженија, вклучително и во современа 3D графика. Почекајте да се вчита играта.