Писма до редакцијата се испраќаат на адресата: contact@vbb.mk или преку Facebook fan страната на vbb.mk.

Ракописите не се враќаат.

Владимир Висоцкиј - „Писмо до редакцијата“