Писма до редакцијата се испраќаат на адресата: contact@vbb.mk или преку Facebook fan страната на vbb.mk. Ракописите не се враќаат.