Мега- чоек! СФ авантура со пукање.Клик со маус за старт, со стрелките за движење и shift за штит. Space за стрелба. Со држење на space му пукаш у фаца ватрена лопта. Почекајте да се вчита играта.