Зар има некој да не го знае Марио? Игра на компанијата Nintendo, една од многуте со овој лик во главната улога, кои беа популарни во 80-тите и 90-тите. Овој серијал на игри подоцна бeше адаптиран во цртан и игран филм. Клик S за старт, движете се со стрелките на тастатурата до првото ниво, потоа повторно S за старт на истото. A е за трчање, a S за скокање. Почекајте да се вчита играта.